Nyomtatványok

ÉVES ELLENŐRZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

PÓTELLENŐRZÉS MEGRENDELÉS NYOMTATVÁNY

Ezen nyomtatvány segítségével tudja megrendelni az éves kéményellenőrzés pótlólagos elvégzését, amennyiben Társaságunk az első két meghirdetett (társasházak és lakásszövetkezetek esetében) vagy felajánlott (családi házak és egyéb ingatlanok esetében) alkalommal nem tudta elvégezni a közszolgáltatást.

Pótellenőrzés megrendelő nyomtatvány letöltése [pdf]

ESETI KÉMÉNYELLENŐRZÉS MEGRENDELÉS NYOMTATVÁNY

Amennyiben a sormunka időszakon kívüli, eseti kéményellenőrzést szeretne rendelni, ezen nyomtatvány segítségével megteheti. A kéményellenőrzés megrendelésével biztosíthatja, hogy a jogszabályváltozások miatt ritkított ellenőrzések ellenére rendszeresen feltárásra kerüljenek a kémény- és tüzelőberendezés használatából fakadó esetleges veszélyforrások.

Eseti kéményellenőrzés megrendelő nyomtatvány letöltése [pdf]

DÍJFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS TULAJDONOS ÉS HASZNÁLÓ KÖZÖTT

Amennyiben az ingatlan kéményellenőrzése díjfizetési kötelezettséggel jár, de a díj megfizetését más magánszemély vagy gazdálkodó szervezet kívánja viselni az ingatlan tulajdonosa helyett, úgy a díjfizetési megállapodás hiánytalan kitöltésével és Társaságunknak való megküldésével jelezheti, hogy az ingatlan tulajdonosa helyett kinek a nevére legyen kiállítva a kéményellenőrzés számlája.

Díjfizetési megállapodás nyomtatvány letöltése [pdf]

MŰSZAKI VIZSGÁLATHOZ, NYILATKOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

MŰSZAKI VIZSGÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZAT MEGRENDELŐ NYOMTATVÁNY ÉS KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

A kéményvizsgálatok megrendelésére és a kivitelező nyilatkozatának megtételére szolgál a nyomtatvány az alábbi esetekben:

 • a meglévő kémények átalakítása, felújítása, tüzelőberendezés cseréje
 • építési engedély köteles átalakítások, új kémények kialakítása

A jogszabályi előírások szerint kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatot kizárólag az adott ingatlan tulajdonosa rendelhet meg. Csak szakszerűen, megfelelő műszaki tartalommal ellátott megrendeléseket tudunk elfogadni. A megrendeléshez minden esetben csatolni az esetlegesen szükséges dokumentációt, melyről a Kéményvizsgálat, nyilatkozat menüpontban tájékozódhat. Elérhetőséget, telefonszámot a visszaigazolás miatt feltétlenül tüntessék fel!

Megrendelés és kivitelezői nyilatkozat letöltése [pdf]

TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉS MEGRENDELÉS NYOMTATVÁNY

A tervezett épületek kéményeiről, füstgáz elvezetőiről szóló nyilatkozat, melyben a tervező igazolja, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően járt el, és a tervek kéményseprő-ipari felülvizsgálatát megrendeli.
Az építési engedélyezési eljárás tervfelülvizsgálatához a megrendelő nyomtatványt 2 példány szükséges csatolni, és mindkét példány mellé egy-egy tervdokumentációt is be kell nyújtani.

Tervezői nyilatkozat és megrendelés letöltése [pdf]

TULAJDONOSI NYILATKOZAT ÉS MEGHATALMAZÁS

A jogszabályi előírások szerint kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatot kizárólag az adott ingatlan tulajdonosa rendelhet meg, ugyanakkor azt nem kötelező személyesen intéznie. Amennyiben már intézi a műszaki vizsgálattal kapcsolatos hivatalos teendőket, úgy a jelen nyilatkozat hiánytalan kitöltésére van szükség. A nyilatkozat kitöltésétől függetlenül a műszaki vizsgálat számlája minden esetben a megrendelőre, azaz az ingatlan tulajdonosára kerül kiállításra.

Tulajdonosi nyilatkozat és meghatalmazás letöltése [pdf]

ÜGYFÉLKAPUS ŰRLAPOK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ

Társaságunk tulajdonos, bérlő, közös képviselő vagy egyéb, a számlázást érintő adat változását csak írásban fogadhatja be a megfelelő dokumentumok csatolásával együtt. Igazolásként az alábbi dokumentumok egyikének másolata fogadható el postai úton küldve, vagy szkennelt formában elektronikusan küldve. Mindez azt jelenti, hogy kérjük, az ügyfélkapus nyomtatvány kitöltésével egyidőben a változást alátámasztó dokumentumok valamelyikét is küldje meg számunkra.

Közös képviselő változás esetén:

 • közgyűlési határozat
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • adatváltozás esetén az azt alátámasztó dokumentum

Tulajdonos változás esetén:

 • adás-vételi szerződés
 • birtokba adási jegyzőkönyv
 • tulajdoni lap

Ügyfélkapus űrlapok:

 • Tulajdonosváltozás nyilatkozat [jar]
 • Kezelőváltozás nyilatkozat [jar]
 • Megrendelő, kivitelezői nyilatkozat [jar]

Csak szakszerűen, megfelelő tartalommal ellátott megrendeléseket tudunk elfogadni. Megrendeléseknél az elérhetőséget, telefonszámot kérjük feltétlenül tüntessék fel, hogy a vizsgálati időpontot le tudjuk egyeztetni Önökkel!

Az űrlap kitöltéséhez az APEH honlapján található Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) szükséges!