Üzemzavar elhárítás

Amennyiben füst visszaáramlást tapasztalt, vagy szén-monoxid vészjelzője riasztott, úgy haladéktalanul  hagyja el az ingatlant, és hívja a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon

A szolgáltatási kötelezettség alá tartozó kéményekkel kapcsolatosan felmerülő üzemelési problémákat, hibákat minden esetben kivizsgáljuk. Azon üzemzavarokat, amelyeket kéményseprő-ipari technológiával el lehet hárítani, megszüntetjük, az általunk el nem hárítható hibákra pedig, lehetőség szerint megoldási javaslatot adunk.

A BM rend. előírásai szerint üzemzavar vagy káresemény (kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás) elhárítását követően az égéstermék-elvezetőt csak helyszíni műszaki vizsgálat elvégzését, illetve használatra alkalmas minősítésű végleges kéményseprő-ipari nyilatkozat kiadását követően lehet ismét üzembe helyezni.

A műszaki vizsgálat megrendeléséhez csatolandó dokumentáció:

  • hiánytalanul kitöltött megrendelés nyomtatvány,
  • szükség esetén kivitelezői nyilatkozat (a megrendelés nyomtatvány része),
  • tulajdonosi nyilatkozat (szükség esetén meghatalmazás),
  • az égéstermék-elvezetőnek megfelelő MSZ 845:2012 alapján MSZ EN 13384 szerinti hő- és áramlástechnikai méretezés vagy egyenértékű nyomvonal hossz számítás,
  • szakirányú felsőfokú végzettségű szakember által készített nyilatkozatok,
  • építész, gépész tervdokumentáció, tervlapok, egyéb dokumentációk,
  • átalakítás, javítás, felújítás esetén a beépített anyagok teljesítmény és egyéb műszaki nyilatkozatai,
  • villámvédelmi jegyzőkönyv,
  • [kizárólag szilárd tüzelés esetén] MACSOI kivitelezői nyilatkozat cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről

A bérlők, tulajdonosok, használók, kezelők az általuk észlelt, üzemzavart személyesen vagy telefonon jelenthetik be a műszaki ügyfélszolgálaton, illetve telefonos ügyfélszolgálatunkon. A Közszolgáltató által történő üzemzavar elhárítás minden esetben díjfizetési kötelezettséggel jár, azaz szolgáltatási és kiszállási díj kerül felszámításra.

MŰSZAKI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1145 Budapest, Szugló Utca 9-15. fsz.

Koronavírus miatti veszélyhelyzet alatti ideiglenes félfogadási idő:
Hétfő: 7.00-13.00 óra
Kedd-Péntek: 7.00-10.00 óra
Szombat-Vasárnap: zárva

Hétfő: 7.00-19.00 óra
Kedd-Péntek: 7.00-13.00 óra
Szombat-Vasárnap: zárva

 

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

06 1 999-0664

Hétfő: 8.00-20.00 óra
Kedd-Péntek: 8.00-14.00 óra
Szombat-Vasárnap: zárva