Kéményvizsgálat, nyilatkozat

A Kstv. előírása értelmében az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat a Közszolgáltató kizárólag az ingatlan tulajdonosának megrendelésére végzi, azaz a megrendelőnek minden esetben az adott ingatlan tulajdonosának kell lennie. Amennyiben a tulajdonos nem tud személyesen eljárni, úgy meghatalmazott útján is leadhatja megrendelését, azonban ebben az esetben is a tulajdonost kell feltüntetni megrendelőként. A számlafizető minden esetben maga a megrendelő, azaz a tulajdonos lesz.
A kéményseprő-ipari nyilatkozat megrendelhető a Közszolgáltató erre a célra rendszeresített formanyomtatványán. A kitöltött és aláírt megrendelő leadható személyesen vagy eljuttatható postai úton. A Közszolgáltató csak azon megrendeléseket tudja befogadni, melyek rendelkeznek minden szükséges dokumentációval.
Amennyiben a megrendelő nem személyesen jár el a megrendelés ügyében, úgy tulajdonosi nyilatkozat és meghatalmazás nyomtatvány kitöltése szükséges, amelyen a megrendelő felhatalmazza a meghatalmazottat a közszolgáltatás megrendelésére. Az elkészült nyilatkozatot a Közszolgáltató minden esetben kizárólag a megrendelőnek vagy meghatalmazottjának adhatja ki.
Vizsgálatkor szükséges munkavégzésre minden esetben a Közszolgáltató két szakembere jelenik meg a helyszínen, akik a helyszínre érkezésük ügyfél felé történő jelzésétől számítva 5 percet tudnak várni arra, hogy az ingatlanba bejussanak. A vizsgálat megkezdésének további feltétele, hogy a megrendelő biztosítsa a Közszolgáltató szakemberei számára a vizsgálat elvégzéséhez szükséges feltételeket:

 • Biztosítani szükséges a bejutást az ingatlanba és annak minden olyan helyiségébe, épületrészébe, amely érintett a műszaki vizsgálattal. A bejutás biztosítása érdekében az Ügyfélnek az ellenőrzés napján meg kell győződnie az ingatlan csengőjének működőképességéről.
 • Biztosítani szükséges a padlástérbe feljutás és/vagy a tetőre történő biztonságos kijutás lehetőségét.
 • Az ellenőrzés idejére a kutyát és egyéb háziállatot elzárva kell tartani.
 • A megrendelő vagy hivatalos meghatalmazottjának jelen kell lennie a műszaki vizsgálat során tekintettel arra, hogy a helyszíni vizsgálat során végzett közszolgáltatást kizárólag a tulajdonos vagy meghatalmazottja igazolhatja. Amennyiben a tulajdonos vagy meghatalmazottja nincs jelen a műszaki vizsgálat során, munkatársaink nem végezhetik el a vizsgálatot.

A munkavégzés igazolása a tulajdonos (egyben megrendelő) vagy hivatalos meghatalmazottja részéről a munkalap-munkaigazolás aláírásával történik, amely a helyszíni vizsgálat elvégzését és a feltüntetett információk valódiságát is igazolja. A vizsgálat során a nyilatkozat elkészítéséhez szükséges adatokat a vizsgálatot végzők kéziratban rögzítik. Ha a vizsgálat során a Közszolgáltató szakemberei közvetlen élet- vagy tűzveszélyt észlelnek, úgy azonnal figyelemfelhívás nyomtatványt hagynak a helyszínen, melyben felhívják a figyelmet a tüzelőberendezés további használatának tilal-mára, és a Közszolgáltató kötelezettségének eleget téve értesítést küld az illetékes hatóságok és gáztüzelő berendezés üzemeltetése esetén a földgázelosztó (gázszolgáltató) felé.
A vizsgálat eredményéről nyilatkozatot készít a Közszolgáltató, melyet az illetékes szervezeti egységnél személyesen lehet átvenni. A Közszolgáltató az általa készített írásos kéményseprő-ipari nyilatkozatokban foglaltakért felelősséget vállal. A nyilatkozatokat a Közszolgáltató öt évig őrzi meg.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen nyilatkozathoz milyen dokumentáció csatolása szükséges a lenti táblázat és az alatta lévő részletes tájékoztató nyújt eligazítást.

Meglévő égéstermék-elvezetővel kapcsolatos vizsgálatok

Előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozat

A BM rendelet rögzíti [7.§ (1) b)], hogy a meglévő égéstermék-elvezetőket érintő azon kivitelezési munkák előtt, melynek célja az égéstermék-elvezető átalakítása, bontása, funkciójának megváltoztatása, vagy használaton kívül helyezése, kéményseprő-ipari nyilatkozatot kell rendelni. Az előzetes helyszíni vizsgálat elősegíti a műszakilag megfelelő kivitelezést és ezáltal a szabálytalan, baleset- vagy életveszélyes kialakítás elkerülését. Az abban foglalt megállapítások figyelembe vételével a tervezési, kivitelezési tevékenység optimalizálható.

Csatolandó műszaki dokumentáció:

Végleges kéményseprő-ipari nyilatkozat

A BM rendelet rögzíti, hogy mely esetekben kell ún. végleges kéményseprő-ipari nyilatkozatot rendelni meglévő égéstermék-elvezető kivitelezési munkái kapcsán:

 • égéstermék-elvezető átalakításának, felújításának kivitelezési munkálatainak befejeztével,
 • égéstermék-elvezető bontását célzó kivitelezési munkák befejeztével,
 • égéstermék-elvezető funkciójának megváltoztatását célzó kivitelezési munkák befejeztével,
 • égéstermék-elvezető használaton kívül helyezését célzó kivitelezési munkák befejeztével
 • égéstermék-elvezető tüzelőanyag váltását célzó kivitelezési munkák befejeztével,
 • égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezés cseréjét célzó kivitelezési munkák befejeztével,
 • használaton kívül helyezett vagy tartalék égéstermék-elvezető újonnan történő használatbavételét célzó kivitelezési munkák befejeztével.

A kivitelezési munkákat követően kizárólag használatra alkalmas minősítésű kéményseprő-ipari nyilatkozat kiadását követően üzemeltethető az égéstermék-elvezető.

Csatolandó műszaki dokumentáció:

Átalakítást, felújítást követő vizsgálat megrendeléséhez csatolandó dokumentumok:

Bontást követő vizsgálat megrendeléséhez csatolandó dokumentumok:

Funkció megváltoztatását követő vizsgálat megrendeléséhez csatolandó dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött megrendelés nyomtatvány beleértve a nyomtatvány kivitelezői nyilatkozat részét is,
 • tulajdonosi nyilatkozat (szükség esetén meghatalmazás),
 • égéstermék-elvezetőnek megfelelő MSZ 845:2012 alapján MSZ EN 13384 szerinti hő és áramlástechnikai méretezés vagy egyenértékű nyomvonal hossz számítás

Használaton kívül helyezést követő vizsgálat megrendeléséhez csatolandó dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött megrendelés nyomtatvány beleértve a nyomtatvány kivitelezői nyilatkozat részét is,
 • tulajdonosi nyilatkozat (szükség esetén meghatalmazás),
 • a használaton kívül helyezéshez felhasznált anyag(ok) teljesítmény nyilatkozata(i)

Tüzelőanyag váltást követő vizsgálat megrendeléséhez csatolandó dokumentumok:

Tüzelőberendezés cseréjét követő vizsgálat megrendeléséhez csatolandó dokumentumok:

Használaton kívül helyezett vagy tartalék égéstermék-elvezető újonnan történő használatba-vételét követő vizsgálat megrendeléséhez csatolandó dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött megrendelés nyomtatvány beleértve a nyomtatvány kivitelezői nyilatkozat részét is,
 • tulajdonosi nyilatkozat (szükség esetén meghatalmazás),
 • égéstermék-elvezetőnek megfelelő MSZ 845:2012 alapján MSZ EN 13384 szerinti hő- és áramlástechnikai méretezés vagy egyenértékű nyomvonal hossz számítás,
 • az égéstermék-elvezető, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramok, táblázatok,
 • szakirányú felsőfokú végzettségű szakember által készített tervezői nyilatkozatok,
 • beépített anyagok teljesítmény és egyéb nyilatkozatai,
 • villámvédelmi jegyzőkönyv

 

Újonnan épített égéstermék-elvezetővel kapcsolatos vizsgálatok

Kivitelezési közbeni kéményseprő-ipari nyilatkozat

A BM rendelet rögzíti, hogy újonnan épített vagy szerelt égéstermék-elvezető esetében az égéstermék-elvezetőt, illetve a kéményáramkört érintő kivitelezési munkák alatt az új égéstermék-elvezető eltakarása előtt ún. kivitelezési közbeni kéményseprői nyilatkozat megrendelésére van szükség.

Csatolandó műszaki dokumentáció:

 • hiánytalanul kitöltött megrendelés nyomtatvány beleértve a nyomtatvány kivitelezői nyilatkozat részét is,
 • tulajdonosi nyilatkozat (szükség esetén meghatalmazás),
 • tervezett vagy telepített tüzelőberendezés figyelembevételével az égéstermék-elvezetőnek megfelelő MSZ 845:2012 alapján MSZ EN 13384 szerinti hő- és áramlástechnikai méretezés vagy egyenértékű nyomvonal hossz számítás,
 • az égéstermék-elvezető, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramok, táblázatok,
 • szakirányú felsőfokú végzettségű szakember által készített tervezői nyilatkozatok,
 • építész, gépész tervdokumentáció, tervlapok, egyéb dokumentációk,
 • égéstermék-elvezető nyomvonalterve,
 • beépített anyagok teljesítmény és egyéb műszaki nyilatkozatai,
 • villámvédelmi jegyzőkönyv,
 • tervezett vagy telepített tüzelőberendezés figyelembevételével [kizárólag szilárd tüzelés esetén] kivitelezői nyilatkozat cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről
Végleges kéményseprő-ipari nyilatkozat

A BM rendelet rögzíti, hogy újonnan épített vagy szerelt égéstermék-elvezető kivitelezési munkáinak befejeztével a tulajdonosnak ún. végleges kéményseprő-ipari nyilatkozatot kell rendelnie. A kivitelezési munkákat követően kizárólag használatra alkalmas minősítésű kéményseprő-ipari nyilatkozat kiadását követően üzemeltethető az égéstermék-elvezető.

Csatolandó műszaki dokumentáció: