Hatósági engedélyezési eljárások

Használatbavételi engedélyezési eljárással kapcsolatos műszaki vizsgálatok

Új épületek, tetőtérbeépítések, épületszerkezeti átalakítások befolyásolhatják az épületben vagy a környező épület(ek)ben már meglévő, üzemelő égéstermék-elvezetők biztonságos használatát. A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz a Közszolgáltató az illetékes építési hatóság és/vagy a tulajdonos igényének megfelelően használatbavételi engedélyhez állít ki kéményseprő-ipari nyilatkozatot. A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz kiállított nyilatkozat tartalmazza az építési tevékenységgel érintett égéstermék-elvezetők biztonságos üzemeltetésre való alkalmasságát.
A közszolgáltató a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges megrendelés esetén a kéményseprő-ipari nyilatkozatot két példányban bocsátja a tulajdonos rendelkezésére, mely nyilatkozatok alkalmasak a gázelosztó és az építési hatóság irányába történő teljesítéshez.

Csatolandó műszaki dokumentáció:

 • hiánytalanul kitöltött megrendelés nyomtatvány beleértve a nyomtatvány kivitelezői nyilatkozat részét is,
 • tulajdonosi nyilatkozat (szükség esetén meghatalmazás),
 • szükség esetén az épület meglévő égéstermék elvezetőire vonatkozó műszaki vizsgálat megrendelése,
 • szükség esetén a szomszédos épület(ek) érintett égéstermék elvezetőire vonatkozó műszaki vizsgálat megrendelése (az épület(ek) tulajdonosi nyilatkozatának benyújtásával),
 • égéstermék-elvezetőnek megfelelő MSZ 845:2012 alapján MSZ EN 13384 szerinti hő- és áramlástechnikai méretezés vagy egyenértékű nyomvonal hossz számítás,
 • az égéstermék-elvezető, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramok, táblázatok,
 • szakirányú felsőfokú végzettségű szakember által készített tervezői nyilatkozatok,
 • építész, gépész tervdokumentáció, tervlapok, egyéb dokumentációk,
 • építési engedélyezi tervdokumentáció,
 • égéstermék-elvezető nyomvonalterve,
 • beépített anyagok teljesítmény és egyéb műszaki nyilatkozatai,
 • villámvédelmi jegyzőkönyv,
 • [kizárólag szilárd tüzelés esetén] MACSOI kivitelezői nyilatkozat cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről

Tervfelülvizsgálat

A Közszolgáltató megrendelés alapján végzi a műszaki megoldás megfelelőségéről (tervfelülvizsgálati) szóló nyilatkozatok kiadását. A megrendeléshez a kapcsolódó nyomtatvány két példányának és a kapcsolódó tervdokumentáció két példányának benyújtása szükséges. A tervfelülvizsgálatról a Közszolgáltató kéményseprő-ipari nyilatkozatot állít ki. A szolgáltatás díjköteles. A szolgáltatás díját a Főv. Kgy. rend. 2015. július 1-jén hatályos díjmelléklete határozza meg.