Kéményhibák

Kéménnyel kapcsolatos hibakódokat két csoportba sorolja a BM rend.: Az 1. hibakóddal jelölt hiba az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetés esetének minősül, ezért a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig, míg a 2-6. hibakóddal jelölt hiba kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges a hatósági eljárás elkerülése érdekében. Amennyiben a kéményseprő az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy a korábban jelzett 2-6. hibakód valamelyikével jelölt hiba nem került az előző ellenőrzés óta elhárításra, úgy az a jogszabályi előírások szerint az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hibának minősül már.

Élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hibák (tilos az égéstermék-elvezető, illetve a tüzelőberendezés használata a hiba javításáig):

1/a: nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető esete: az égéstermék-elvezető füsttömörség vizsgálata során füstkiáramlás volt tapasztalható vagy a szemrevételezéses ellenőrzése során folytonossági hiány, repedés volt tapasztalható vagy a műszeres tömörség vizsgálata során a szivárgási érték meghaladta a megengedett értéket;

1/b: használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága: az égéstermék-elvezető állékonysága, állapota, rögzítése nem megfelelő;

1/c: a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása: az égéstermék tartós visszaáramlása, amit dugulás, depressziós szellőzés, illetve légtömör nyílászáró okozhat;

1/d: ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg;

1/e: szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás esetén a szikrafogó hiánya;

1/f: B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezető használata;

1/g: a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata: az égéstermék-elvezető berendezést annak megfelelősségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat nélkül vagy nem megfelelő minősítés ellenére használják; 

1/h: nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem: az összekötő elem rögzítése, kialakítása, az égéstermékelvezető járatába való csatlakoztatása nem felel meg a Szabvány előírásainak;

1/i: a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása: rendeltetésszerűen nem zárható/nyitható; 

1/j: az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma: üzemelő gáztüzelő-berendezésnél az égéstermék CO-tartalmának műszeres méréssel történő ellenőrzése esetén az 1000 ppm túllépése;

Egyéb hibák (a következő ellenőrzésig javítása szükséges):

2. Nem megfelelő az égéstermék-elvezető

2/a: tisztítási, ellenőrzési feltétele: az égéstermék-elvezető felső megközelítése (tetőjárda, mászó hágcsó állagromlott, tetőkibúvó elhelyezkedése, kialakítása szabálytalan, padlástéri tisztítóajtó hozzáférhetősége, kezelhetősége nem biztosított, nem közös rendeltetésű helységből valósul meg) és alsó megközelítése (alsó tisztítóajtó hozzáférhetősége, kezelhetősége nem biztosított, kondenzátum elvezetése nem megfelelő, a tisztítónyílások nem elégséges száma, koromzsákajtó mérete nem megfelelő);

2/b: járatának szabad keresztmetszete: az égéstermék-elvezető járatában részleges szűkület vagy keresztmetszet változás tapasztalható illetve a járat szabad keresztmetszete nem biztosítja a csatlakoztatott tüzelőberendezések égéstermékének maradéktalan elvezetését; 

2/c: külső állapota: az égéstermék-elvezető berendezés feje, teste állagromlott, bizonyos szakaszon kondenzátummal átitatódott;

2/d: tömörsége: a tartalék égéstermék-elvezető tömörsége nem megfelelő; 

2/e: belső állapota: az égéstermék-elvezető belső felülete állagromlott, táskásodott;

2/f: kitorkollásának helyzete: az égéstermék-elvezető kitorkollási magassága szélnyomás szempontjából kedvezőtlen vagy nem felel meg a Szabvány előírásainak;

2/g: tartozékainak állapota: az égéstermék-elvezető kitorkollását módosító szerkezet ellenőrizhetősége, tisztíthatósága nem biztosított;

2/h: falvastagsága, utólag megvésték: a kéménytest szerkezetében gyengített.

3. Nem megfelelő az összekötő elem

3/a: ellenőrzési, tisztítási feltétele: az összekötő elemen nincsen ellenőrző, tisztító nyílás vagy nem tartalmaz elegendő számú nyílást vagy elburkolták és kezelhetősége nem biztosított;

3/b: járatának szabad keresztmetszete: az összekötő elem járatában részleges szűkület található, illetve az összekötő elem szabad keresztmetszete nem biztosítja a csatlakozott tüzelőberendezések égéstermékének maradéktalan elvezetését;

3/c: állapota: az összekötő elem államromlott, anyaghibás, korrodálódott;

3/d: rögzítése: az összekötő elem rögzítései nem megfelelőek;

4. Nem megfelelő a tüzelőberendezés

4/a: külső állapota: szemrevételezés alapján a tüzelőberendezés állapota nem megfelelő;

4/b: tüzelés módja: a tüzelőberendezés nem rendeltetésszerű használata miatt;

4/c: a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából): a tüzelőberendezés közvetlen környezetében éghető anyagokat tárolnak, mely gyújtás veszélyt okoz.

5. Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges

5/a: a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma);

5/b: az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt;

5/c: a külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya;

5/d: légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt.

6. Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn
  • eltérő szintkülönbséggel üzemeltetett tüzelőberendezések ugyanazon égéstermék-elvezetőn;
  • eltérő tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések egyazon égéstermék-elvezetőn;
  • idegen rákötés és rábélelés vagy több bekötés a megengedettnél.