Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. www.kemenysepro.hu címen elérhető honlapjának vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: honlap) megnyitásával, a honlap bármely és valamennyi szolgáltatásának igénybevételével, illetve a honlapon feltüntetett e-mail címek elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a weboldalán megjelenített információkat, dokumentumokat, és más írott anyagokat a kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. weboldalán közzétett információk szerzői jogi védelem alatt állnak, az azokkal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. jogosult. A honlap információi a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag forrás megjelölésével használhatók fel. A társaság előzetes engedélye nélkül az oldalak, illetve azok alkotóelemének nyilvános közzététele tilos.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat azonban, hogy a weboldalakon a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal a weboldalának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a weboldalon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokért, amelyek a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. honlapjához kapcsolódnak, illetve arra hivatkoznak. A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapjával kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.